Η εταιρία

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλία ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης ειδών διατροφής.

Στα υπερσύγχρονα εργαστήριά μας στη Λάρισα, με τη συνεργασία έμπειρου επιστημονικού δυναμικού, προτείνουμε και εφαρμόζουμε:

 • συγκεκριμένη πολιτική και τεχνογνωσία

  για την ασφάλεια στην παραγωγή των τροφίμων και την προώθηση της ποιότητας της διατροφής

 • εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη

  σε όλα τα επίπεδα για τη διασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά και την πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία

 • επίσημες μεθόδους και πιστοποιημένα συστήματα ποιότητας

  από εθνικούς και διεθνείς φορείς που εγγυώνται την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.

Η Εργαστηριακή Θεσσαλίας είναι μέλος (είτε αυτοτελώς είτε μέσω των επιστημόνων της):

 • Του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών
 • Του International Association for Food Protection
 • Του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
 • Του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου
 • Του Δικτύου της Κτηνιατρικής Μέριμνας Ελλάδας

Η Εργαστηριακή Θεσσαλίας διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια και δραστηριοποιείται από το 2002.

Η εταιρία

Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ χρησιμοποιεί υποδομές τις οποίες εγκαθιστά και εφαρμόζει στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της παραγωγής τροφίμων για την δημιουργία μιας ευρείας βάσης δεδομένων και ενός συστήματος οριζόντιας διακίνησης κάθε πληροφορίας σχετικής με τη παραγωγή, διακίνηση και διάθεση των κτηνοτροφικών προϊόντων και των τροφίμων συνολικά, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού τόπου ανάπτυξης πρωτοκόλλων ορθής πρακτικής για κάθε δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης και μη, από το χωράφι μέχρι το πιάτο του καταναλωτή.

Τα εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • a. εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP, GΗP)
 • b. εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO
 • c. εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων, νερών, εδαφών, περιβαλλοντικών δειγμάτων
 • d. υλοποίηση προγραμμάτων περίθαλψης των ζώων
 • e. υλοποίηση προγραμμάτων βιολογικής και κτηνιατρικής έρευνας
 • f. υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας
 • g. υλοποίηση προγραμμάτων ανιχνευσιμότητας στις διαδικασίες, που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων
 • h. εκπόνηση μελετών
 • i. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα