Μελέτες ISO-HACCP-BRC-IFS-AGRO

Η Εργαστηριακή Θεσσαλίας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχεδιασμό και υλοποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Ποιότητας και Αυτοελέγχου, καθώς και για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικής παραγωγής.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Εργαστηριακής Θεσσαλίας έχουν να κάνουν με:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Ποιότητας και Αυτοελέγχου: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2000. Συστήματα Ανάλυσης Κινδύνων και προσδιορισμού των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου HACCP κατά τα πρότυπα ISO 22000, BRC Technical Standard & IFS, AGRO 1-1 & 1-2. Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή AGRO 2-1 & 2-2. Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3-1, 3-2, 3-3 & 3-4.
  • Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας σε συνεργασία με αναγνωρισμένους  Φορείς Πιστοποίησης της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες - Χρηματοδοτικά Προγράμματα: Μελέτες για την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  • Η ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικής παραγωγής είναι το σύστημα που συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη όσον αφορά τον τρόπο καλλιέργειας.
  • Επιτυγχάνονται ασφαλή και υγιεινά προϊόντα για όλους προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, μέσω της ελεγχόμενης χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, αντιβιοτικών, ζωοτροφών κλπ
  • Επιτυγχάνεται η παραγωγή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων, ασφαλών για την υγεία των καταναλωτών.
  • Μειώνεται το κόστος παραγωγής.

 

 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα