Αναλύσεις Νερών - Αποβλήτων

Η Εργαστηριακή Θεσσαλίας συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και αναλαμβάνει συνολικά τον έλεγχο της ποιότητας νερών και τον προσδιορισμό επικινδύνων ουσιών που επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και το περιβάλλον ευρύτερα.

Οι υπηρεσίες μας συνίστανται

  • στην εργαστηριακή υποστήριξη της δοκιμαστικής, ελεγκτικής και συμπληρωματικής παρακολούθησης του νερού των πηγών υδροληψίας και των δικτύων διανομής των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων
  • στην εκπόνηση μελετών, διάχυση τεχνογνωσίας και προσφορά υλικοτεχνικών υποδομών εξυγίανσης και επεξεργασίας του νερού ύδρευσης και άρδευσης
  • στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικών μελετών

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα