Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

H Εργαστηριακή Θεσσαλίας επιδιώκει να οργανώσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προληπτικού ελέγχου, που θα επιτρέπει τη συστηματική αναγνώριση της επικινδυνότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Η υπευθυνότητα, η επιστημονική συνέπεια, η γνώση και η εμπειρία της αποτελούν το κέντρο της συνεργασίας  με τους πελάτες της. Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, οι σύγχρονοι χώροι και το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό αποτελούν  δυνατό εργαλείο για την επίτευξη της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων και της απόδοσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος που απαιτείται ώστε να είναι ανταγωνιστικά τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά ανφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες στον τομέα των τροφίμων και ποτών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 • Μικροβιολογικές εξετάσεις τροφίμων και νερών
 • Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών
 • Φυσικοχημικές εξετάσεις τροφίμων - νερών
 • Εξετάσεις διαθρεπτικής αξίας - επισήμανση τροφίμων
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων προϊόντων φυτοπροστασίας και μυκοτοξινών
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων
 • Προσδιορισμός συντηρητικών και λοιπών προσθέτων
 • Προσδιορισμός αντιμικροβιακών παραγόντων
 • Προσδιορισμός διάρκειας ζωής προϊόντων - Shelf Life
 • Οινολογικές αναλύσεις
 • Δειγματοληψίες
 • Εδαφολογικές αναλύσεις και φυλλοδιαγνωστική

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα