Μυοκτονίες - Μικροβιοκτονίες

Η Εργαστηριακή Θεσσαλίας παρέχει υπηρεσίες μυοκτονιών και μικροβιοκτονιών σε κατοικημένους χώρους, σχολεία, νοσοκομεία...

  • Σε κατοικημένους χώρους (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, αποθήκες, κοινόχρηστους χώρους)
  • Σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Σε νοσοκομεία και κλινικές
  • Σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων
  • Σε ψυκτικές εγκαταστάσεις
  • Σε σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα