Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Εργαστηριακή Θεσσαλίας έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη στελέχωσή της με έμπειρο επιστημονικό - τεχνικό προσωπικό και απασχολεί Κτηνιάτρους, Γεωπόνους, Χημικούς, Τεχνολόγους Τροφίμων. Η Εργαστηριακή Θεσσαλίας καταρτίζει και εξειδικεύει το προσωπικό της συμμετέχοντας σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η βασική ομάδα ατόμων που αποτελεί το πιο δυναμικό και συνεχώς δραστηριοποιούμενο κομμάτι της εταιρίας αποτελείται από τους εξής επιστήμονες:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΑΤΣΑΚΗΣ, Κτηνίατρος Α.Π.Θ. Κατεύθυνσης Μικροβιολογίας, Υγιεινής, Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Ζ.Π. Επιθεωρητής συστημάτων HACCP. Ειδίκευση στην ανάπτυξη & εφαρμογή συστημάτων ποιότητας - υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων ISO 9001:2008, HACCP, ISO 22000 καθώς και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 1, 2 & 3, EUREPGAP. Σύμβουλος Διασφάλισης Ποιότητας. Τεχνικός Διευθυντής. Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΕΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Επιθεωρητής συστημάτων HACCP. Ειδίκευση στην ανάπτυξη & εφαρμογή συστημάτων ποιότητας - υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων ISO 9001:2008, HACCP, ISO 22000. Αναλύτρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΦΦΕΣΑΚΗ, Χημικός Α.Π.Θ. MSc. Αναλύτρια Εργαστηρίου Χημείας & Περιβάλλοντος.

ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΟΥ, Βιοχημικός - Βιοτεχνολόγος MSc. Αναλύτρια Εργαστηρίου Χημείας & Περιβάλλοντος.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Λογιστήριο.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ, Τεχνολόγος Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, MSc. Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, δειγματοληψία.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα