Δειγματοληψία

Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες δειγματοληψίας και μεταφοράς του δείγματος που περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες ώστε να διασφάλισουμε την αξιοπιστία και ποιότητα του ελέγχου

Τεχνική δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων τροφίμων

Δειγματοληψία τροφίμων

Τεχνική δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων νερού

Δειγματοληψία νερού

Τεχνική δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων αποβλήτων

Δειγματοληψία αποβλήτων

Τεχνική δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων γάλακτος

Δειγματοληψία γάλακτος

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα