Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εργαστηριακή Θεσσαλίας είναι Εργαστηριακές, Συμβουλευτικές και Έρευνας και Ανάπτυξης, στον αγροτικό τομέα, την βιομηχανία τροφίμων και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα τομείς δραστηριοποίησης είναι:

 • Μικροβιολογικές εξετάσεις τροφίμων και νερών
 • Ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών
 • Φυσικοχημικές εξετάσεις τροφίμων - νερών
 • Εξετάσεις διαθρεπτικής αξίας - επισήμανση τροφίμων
 • Προσδιορισμός υπολειμμάτων προϊόντων φυτοπροστασίας και μυκοτοξινών
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων
 • Προσδιορισμός συντηρητικών και λοιπών προσθέτων
 • Προσδιορισμός αντιμικροβιακών παραγόντων
 • Προσδιορισμός διάρκειας ζωής προϊόντων - Shelf Life
 • Οινολογικές αναλύσεις
 • Δειγματοληψίες
 • Εδαφολογικές αναλύσεις και φυλλοδιαγνωστική
 • Εκπαίδευση προσωπικού στα θεματικά πεδία των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, χειρισμού τροφίμων και συστημάτων HACCP
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση Λειτουργικών Συστημάτων Ποιότητας και Αυτοελέγχου
 • Μυοκτονίες, μικροβιοκτονίες, έλεγχος παρασίτων

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα