Εδαφολογικές Αναλύσεις

Έδαφος - Φύλλα

Παραγγελία υπηρεσίας

Φυσικοχημικές Ιδιότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Άμμος Βοuyoucos, 1962
Ιλύς Βοuyoucos, 1962
Άργιλος Βοuyoucos, 1962
pH 1:2 νερό
Ολικό CaCO3 Ογκομετρικά
Οργανική ουσία Υγρά οξείδωση

Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν) 1Ν ΚCl
Νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-Ν) 1Ν ΚCl
Φωσφόρος Olsen
Κάλιο (Κ) NH4 AoC, pH7

Φυσικοχημικές Ιδιότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ειδική Ηλ. Αγωγιμότητα Νερό κορεσμού

Διαθέσιμες Μορφές Θρεπτικών

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Χαλκός (Cu) DTPA
Ψευδάργυρος (Zn) DTPA
Μαγγάνιο (Mn) DTPA
Σίδηρος (Fe) DTPA
Βόριο (B) DTPA

Aναλύσεις στο Νερό Κορεσμού

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ασβέστιο (Ca) Ατομική απορρόφηση
Μαγνήσιο (Mg) Ατομική απορρόφηση
Κάλιο (K) Φλογοφωτομετρία
Νάτριο (Νa) Φλογοφωτομετρία
Χλωριούχα (Cl) Αργυρομετρία
Θειικά (SO4) Θολερομετρία

Ειδικές αναλύσεις

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ενεργό CACO3 Drouineau, 1942
Ανάγκες σε ασβέστιο SMP
Ικαν. Ανταλ. Κατόντων NaAoC, Ph 8.2
Ανάγκες σε γύψο USDA, 1954

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα