Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

Προφίλ λιπαρών οξέων σε λιπαρή ύλη
Pb, Cd, Fe, Cu σε λάδι (πακέτο 4 μετάλλων)
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες + Βενζόλιο + Βενζο-α-πυρένιο
Οξύτητα σε λίπη & έλαια
Υπεροξείδια σε λίπη & έλαια
Προσδιορισμός Κ & ΔΚ σε λίπη & έλαια
Αριθμός Ιωδίου
Κηροί
Υγρασία & ξένες ύλες σε λιπαρή ύλη
Ανίχνευση ορυκτελαίων σε λιπαρή ύλη

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα