Μελέτες ISO-HACCP-BRC-IFS-AGRO

Έρευνα - Ανάπτυξη - Μελέτες

Παραγγελία υπηρεσίας

 

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2000.
  • Συστήματα Ανάλυσης Κινδύνων και προσδιορισμού των Κρισίμων Σημείων Ελέγχου HACCP κατά τα πρότυπα ISO 22000, BRC Technical Standard & IFS, AGRO 1-1 & 1-2.
  • Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή AGRO 2-1 & 2-2.
  • Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος AGRO 3-1, 3-2, 3-3 & 3-4.
  • Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας σε συνεργασία με αναγνωρισμένους  Φορείς Πιστοποίησης της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες - Χρηματοδοτικά Προγράμματα: Μελέτες για την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
  • Εκπαίδευση προσωπικού στα θεματικά πεδία των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, χειρισμού τροφίμων και συστημάτων HACCP
  • Υλοποίηση των πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με χρηματοδότηση μέσω ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ σε αποκλειστική συνεργασία με το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
  • Περιβαλλοντικά προγράμματα, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικές μελέτες
  • Υπηρεσίες Γεωργικών Συμβούλων, Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα