Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

GMOs  Qualitative Analyses (PCR)
GMO QUALITATIVE SCREENING (35S+NOST+ENDOGENEOUS)
GMO EXTENDED QUALITATIVE SCREENING
GMO STANDARD QUALITATIVE SCREENING
GMO QUALITATIVE SCREENING  AREA EUROPE 2006
GMO QUALITATIVE SCREENING  AREA EUROPE + USA  2006
GMO QUALITATIVE SCREENIGN  POTATO
GMO QUALITATIVE SCREENIGN  VIRAL
GMO QUALITATIVE SINGLE PARAMETER (ON DEMAND)

 

GMOs  Quantitative Analyses (Real time PCR)
GMO STANDARD QUANTITATIVE SCREENING (SOY)
GMO STANDARD QUANTITATIVE SCREENING (CORN)
GMO STANDARD QUANTITATIVE (SOY & CORN)
GMO STANDARD QUANTITATIVE (35S PROMOTER)
GMO STANDARD QUANTITATIVE AREA EUROPE
GMO STANDARD QUANTITATIVE AREA EUROPE + USA
GMO EXTENDED QUANTITATIVE (CORN)
GMO EXTENDED QUANTITATIVE (SOY)
GMO STANDARD QUANTITATIVE (SOY-CORN)
GMO QUANTITATIVE SINGLE PARAMETER (ON DEMAND)

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα