Αναλύσεις Νερών - Αποβλήτων

170 Δραστικές Ουσίες Φυτοφαρμάκων με UPLC-MS/MS.
Σουλφίδια
Χρώμα & Θολερότητα
Οξειδωσιμότητα
Βρωμιούχα
Κυανιούχα άλατα (CN)

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα