Αναλύσεις Νερών - Αποβλήτων

Προσδιορισμός Pb, Cd, Cr, Ni, Co, As, Hg
Προσδιορισμός Al, Si, Sn, Ba, Mo, Ag, Sr
Προσδιορισμός Cr3 & Cr6
Προσδιορισμός Se, Sb
Προσδιορισμός Cu, Fe, Zn, Μn, K, Ca,Mg , P, B
Προσδιορισμός SiO2
Πακέτο 4 βαρέων μετάλλων σε νερό : As, Hg, Pb , Cd
Πακέτο 7 βαρέων μετάλλων σε νερό : As, Hg, Pb, Cd, Cr, Ni, Co

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα