Αναλύσεις Νερών - Αποβλήτων

Ανίχνευση και αρίθμηση Escherichia coli-Coliform bacteria
Ανίχνευση και αρίθμηση Intestinal enterococci
Αρίθμηση μικροοργανισμών στους 36οC και 22ο C
Ανίχνευση και αρίθμηση κολοβακτηριοειδών κοπράνων σε θαλασσινό νερό

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα