Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

Salmonella spp
Listeria monocytogenes
Ο.Μ.Χ
Ολικά κολοβακτηριοειδή
Escherichia coli
Οξυγαλακτικά βακτήρια
Εντεροβακτήρια
Ζύμες - Μύκητες
Staphylococcus aureus
Anaerobic Sulfide redusing Clostridia
Clostridium Perfrigens
Ψυχρότροφα
Bacillus cereus
Εντεροτοξίνη σταφυλόκοκκου
E.coli 0157
Campylobacter spp
Brochothrix thermosphacta
Pseudomonas spp
Vibrio spp
Vibrio parahaemolyticus
Yersinia enterocolitica

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα