Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

Αφλατοξίνη Μ1 (σε γάλα)
Αφλατοξίνη (B1, B2, G1, G2)
Ωχρατοξίνη Α
Δεσοξυνιβαλενόνη (DON)
Ζεαραλενόνη (ZEA)
Τοξίνη T-2
Τοξίνη HT-2
Diacetoxyscirpenol (DAS)
Φουμονισίνες (B1, B2)
Πατουλίνη

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα