Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ, ΑΝΑΓΟΝΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ,ΠΤΗΤΙΚΗ,ΕΝΕΡΓΟΣ & ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ
2 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ, ΠΤΗΤΙΚΉ ΟΞΎΤΗΤΑ
3 ΘΕΙΩΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ
4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΕΙΣ ΣΕ 420nm,520nm,620nm, ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ
5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΡΟΦΗΣΕΙΣ ΣΕ 420nm,520nm,620nm, ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ,ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ,ΤΑΝΙΝΕΣ,ΕΛΕΥΘ.&ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ,ΟΛΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑ
6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ,ΤΡΥΓΙΚΗ,ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
7 ΔΟΚΙΜΗ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
8 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑ
9 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΟΞΕΑ ΤΡΥΓΙΚΟ,ΜΗΛΙΚΟ,ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ,ΚΙΤΡΙΚΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
2 ΟΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ ΟΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ
3 ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ
4 trans ΑΝΗΘΟΛΗ trans ΑΝΗΘΟΛΗ

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα