Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

Σορβικό οξύ & Βενζοϊκό οξύ
Σορβικό οξύ ή Βενζοϊκό οξύ
Νιτρικά & Νιτρώδη
Nιτρώδη άλατα
Νιτρικά άλατα
Προπιονικό οξύ
Κιτρικό οξύ
Γαλακτικό οξύ

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα