Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

Dioxins + Dioxin-like PCBs (according to WHO-ITE)
PCBs & PCTs in foodstuff
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Group 1
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Group 2
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Both groups
Histamine (fish & wines)
Total Volatile Nitrogen (TVN)
Acrylamide in roasted starch-reach products
Radioactivity (Cesium 134-137)
Dichlorobenzene in honey (all three isomers)
Nitrosamines
Phthalates  Group 1
Phthalates Group 2
PCBs & PCTs in lubricants

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα