Εδαφολογικές Αναλύσεις

Η Εργαστηριακή Θεσσαλίαςεπεξεργάζεται έως και 5000 δείγματα εδάφους και φύλλων ετησίως. Το έμπειρο επιστημονικό της δυναμικό της αναλύει τα δείγματα, επεξεργάζεται τα αποτελέσματα και ενημερώνει για την καταλληλότητα των εδαφών, ενώ παράλληλα προτείνει λύσεις με εκτενή συμβουλευτική αναφορά για την ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:


1. Αναλύσεων εδαφών
2. Αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων 
3. Αναλύσεων αρδευτικών υδάτων
4. Συμβουλευτικής λίπανσης

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα