Αναλύσεις Νερών - Αποβλήτων

Αντιμόνιο (Sb), Σελήνιο (Se), Βενζόλιο, Κυανιούχα άλατα (CN) , Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), Ακρυλαμίδιο, Βρωμικά άλατα, 1,2-διχλωροαιθάνιο, , Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωροαιθένιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωριδρίνη

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες: {βενζο(β)φθορανθενιο, βενζο(λ)φθορανθενιο, βενζο(ηθι)περυλένιο, ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο}, Βενζο-α-πυρένιο

Ολικά τριαλογονομεθάνια: {χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο, βρωμοδιχλωρομεθάνιο}, Ορυκτέλαια, PCBs, PCTs

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα