Αναλύσεις Νερών - Αποβλήτων

pH, αγωγιμότητα, σκληρότητα ολική, NO3, NO2, NH4, Cl, PO4, SO4, Ca, Mg, Na, K, Mn, Fe, Cu, Zn, αλκαλικότητα-P, Ολική αλκαλικότητα, TDS, HCO3, CO3, ανθρακική, μή ανθρακική σκληρότητα

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα