Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

Προφίλ λιπαρών οξέων σε λιπαρή ύλη
Προφίλ σακχάρων (glucole, fructose, sucrose, maltose, isomaltose, lactose)
Ισοηλεκτρική εστίαση καζεϊνών αγελαδινού γάλακτος σε φέτα
Ανίχνευση καζεϊνών αγελαδινού γάλακτος σε τρόφιμα με ELISA
pH τροφίμων
Οξύτητα τροφίμων
Υπεροξείδια τροφίμων
Ολικά ή Ανάγοντα σάκχαρα
Κολλαγόνο
Διαιτητικές ίνες
Ισταμίνη

Διοξίνες σε τρόφιμο (Polychlorinated Dibenzodioxins & Polychlorinated Dibenzofurans)
Παρόμοια με διοξίνες PCB's (Polychlorinated Biphenyls)
Διοξίνες & παρόμοια με διοξίνες PCB's
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (Light PAHs & Heavy PAHs)
benzo(a)pyrene
Ραδιενέργεια σε τρόφιμο

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα